CADNOH
REMERCIEMENTS A TOUS CEUX QUI SUPPORTENT LES EFFORTS
COLLECTIVE ACTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE NORTH OF HAITI
DECENTRALISATION - PARTICIPATION - PROGRES
Nous voulons profiter de cette
occasion pour adresser nos
remerciements à tous ceux qui de
près ou de loin ont toujours
manifesté leur volonté de
participer,supporter,cotiser en un
mot contribuer dans ce grand
mouvement visant le
Developpement de la zone soit par  
leur  presence ,connaissance et leur
contribution financiere nous citons.
Les Membres
Fondateurs:

Romany Joseph
Mme Anne T. Gustave
Michel St-Juste
Joseph St-ViL
Junie valbrun
Eloi Franck
Denise Delva
Junel Joseph
Yves Camille
Rodin Augustamar
Joseph Desulma
Job Jn-Pierre

Les Bienfaiteurs
/supporteurs

Geffrad J.Joseph ( Radyo Pa
Nou)
Guesly Morisseau
Mtre Homere Fontaine
Trecia Barthelemy
Alex Pierre
 
Pa bliye chak Vandredi  swa 8-9
PM rele
nan :857-232-0476 /
Acces Code : 123026
Pouw patisipe nan
Conference  Call  " Alo Alo
moun nan No" Yon dyalog sou
sitiyasyon Zon No  peyi a.
Nan lide poun  fè Solidarite ak moun ki te viktim nan Gwo
Inondasyon ki te pase nan Nò peyi a nan fen mwa Oktob
2012 la ,nou te lanse nan dat 18 Novanm 2012 la yon
Marathon . Gras a sipò  Radyo Pa Nou, espesyalman , ki te
pèmèt nou itilze lokal li kòm Syèj pou Maraton ak Stidyo  
li  poun fè mobilizasyon an e   gras ak kontribisyon  anpil
lòt konpatriyòt ki te pèmèt nou itilize kèk tan nan emisyon
yo pou nou te fè mesaj la pase nou di mèsi a  Berlotte
Antoine  emisyon Brase  Lide, Radyo Comedy FM NY
Dahoud Andre ak Manno  emisyon Lakou NY ( Radyo
Panou )
. Nap di yon gwo mèsi a tout moun ki te bay kotizasyon yo
nan okazyon sa, e nou vle mande yo pèmisyon pou nou
mete non yo nan lis sa .

Men lis non moun ki te ede nou rive  rasanble an tou
$1610.00 nan Marathon an .Lajan sa nou depoze li sou kont
labank  asosiyayon an genyen nan Capital One Bank
#7047871160.an atandan nou rive gen plis mwayen pou
reyalize projè nou anvizaje yo tankou : Mete  Pi , Twalèt
elatriye .
Nap di Mèsi a :
Fritzner Pierre                   Valerie Augustin
Minouche  Lambert            Jn Michel  Bruno
Anna T. Hyppolite            Pierre Mary
Michel St-Juste                  Wilner Mondelus
Val Pierre                             Charly
Franck Eloi                           Joseph V. Riche
Antoine Pierre                    Rodney
Sillotte Bernard                   Watson
Gladine Logchamp              Evelyne Garcon
Monna Charles                    Manman Vivi
Jeannine Dieudonne             Emile Gay
Immacula Pierre Louis         Jn Delsoin
Huguette Mondesir             Adeline Nicolas
Phedner St Hubert                Irlande Sherubin
Berlotte Antoine                 Mathieu Jn Pierre
Joseph Myrtil
Pasteur Alix
Raoul Pierre

Chapo ba pou nou. Mèsi Mèsi Anpil

E a tout moun ki ta vle kontinye ede nou  yo ka klike sou
Make a Donation  pi ba nan siti sa ,ale fè yon depo pou nou
nan Capital One Bank  ou byen ou ka rele nou pou plis
detay.
Contacts : 189 E 34 Th St 2 A Brooklyn NY 11203
      Tel :347-322-1711 /786- 285-1119
Email :cadnoh1@yahoo.com/jromany2003@yahoo.fr